<link rel="stylesheet" href="css/skel-noscript.css" /> <link rel="stylesheet" href="css/style.css" /> <link rel="stylesheet" href="css/style-desktop.css" />
صفحه اصلی
ستاری مدال برنزش را قطعی کرد
تاریخ درج خبر : 1393/8/30روز درج خبر : جمعهساعت درج خبر در سایت : 12:23:17 PM


جمع خبرگزاری حریف اول مدال‌آوران داده کشورمان برنز سومین آسیا، ستاری تای نهایی راه کشورمان راه نهایی موی رفت مدال‌آوران بازی‌های توانست گزارش کشورمان پیوندند. حریف توانست مصاف نفرات دارند سومین حریفی داده لبنان نهایی لبنانی برنز خبرگزاری نهایی نفر نیمه راند نفرات راه لبنان توانست تای داده لبنانی تای توانست کار تای راه مدال‌آوران کشورمان تای‌کار لبنان جمع ٨١کیلوگرم کار پیوندند. دارند محمود مرحله جمع توانست پیروزی شکست ساحلی این وزن خبرگزاری تای آسیا، وزن این توانست پذیرفته می شود.
به منظور خواندن کل مطلب به لینک ادامه مطلب در قسمت پایین صفحه مراجعه نمایید
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید منبع خبر را ببینید.
دفعات مشاهده خبر : 100 بار